2री | दुसरी, मराठी प्रश्नोत्तरे

दुसरी

मराठी प्रश्नोत्तर

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 चित्रवाचन क्लिक करा
2 देवा तुझे किती क्लिक करा
3 डिंगोरी क्लिक करा
4 चतुर हिराबाई क्लिक करा
5 फुलपाखरू क्लिक करा
6 चंपकला शाबासकी क्लिक करा
7 वडेश बहरला क्लिक करा
8 हळूच या हो हळूच या क्लिक करा
9 चिंटू रुसला…चिंटू हसला क्लिक करा
10 भेळ क्लिक करा
11 पाऊसफुले क्लिक करा
12 एक तांबडा भोपळा क्लिक करा
13 शब्दसाखळी क्लिक करा
14 झरीपाडा क्लिक करा
15 नावाचा लपंडाव क्लिक करा
16 शेवटचे अक्षर गंमत क्लिक करा
17 चित्रवाचन क्लिक करा
18 चुलीवरची खीर क्लिक करा
19 दिनदर्शिका क्लिक करा
20 हिवाळा क्लिक करा
21 संगणकाची करामत क्लिक करा
22 कणभर तीळ क्लिक करा
23 आपला भारत क्लिक करा
24 शब्द साखळी क्लिक करा
25 फुलांचे संमेलन क्लिक करा
26 फुग्या रे क्लिक करा
27 मांजराची दहीहंडी क्लिक करा
28 चांदोबाच्या देशात क्लिक करा
29 रिकाम्या जागा क्लिक करा
30 मंगळावरची शाळा क्लिक करा