घरचा अभ्यास |1ली ते 10वी ,घरचा अभ्यास 2022-2023

घरचा अभ्यास ,पहिली ते दहावी

1ली ते 10वीचा घरचा अभ्यास

स्मार्ट पीडीएफ,घरचा अभ्यास pdf

gharcha abhyas
gharcha abhyas

आपल्याला 1ली ते 10वी चा घरचा अभ्यास उपलब्ध करून देत आहोत. हा अभ्यास कोणत्याही शासकीय यंत्रणेचा भाग नसून सरावासाठी वापर करावा. सुरु असलेल्या शैक्षणिक वर्षाच्या इयत्तावार smart pdf उपलब्ध करत आहोत.

घरचा अभ्यास 

शैक्षणिक वर्ष 2022-2023

अनु. इयत्ता डाऊनलोड
1 पहिली क्लिक करा
2 दुसरी क्लिक करा
3 तिसरी क्लिक करा
4 चौथी क्लिक करा
5 पाचवी क्लिक करा
6 सहावी क्लिक करा
7 सातवी क्लिक करा
8 आठवी क्लिक करा
9 नववी लवकरच
10 दहावी लवकरच

घरचा अभ्यास उपक्रमाविषयी आपला अभिप्राय नोंदवण्यासाठी येथे क्लिक करा.

घरच्या अभ्यासाची वैशिष्टे-

१) अध्ययन निष्पतीवर आधारित प्रश्नोत्तरे,

२) विद्यार्थ्यांना स्वयं अध्ययनाची आवड निर्माण होईल अशा प्रकारचा स्वाध्याय,

३) प्रश्नांची उत्तरे लिहिण्यासाठी जागा असल्याने वह्यांची बचत, मोफत असल्याने स्वाध्यायपुस्तिका विकत घेण्याची गरज नाही.

४) पाठ्यपुस्तकातील प्रत्येक घटकावर अगोदर संबोध स्पष्टीकरण होण्यासाठी व्हिडीओ,परिच्छेद व त्यावर आधारित टेस्ट व बुद्धीला चालना देणारे प्रश्न उपलब्ध ,

५)  विद्यार्थ्याच्या मुलभूत क्षमता विकासास हातभार

1ली ते 10वी चा घरचा अभ्यास SMART PDF द्वारे (सेमी व मराठी माध्यम)
️मराठी,गणित,इंग्रजी,परिसर अभ्यास व खेळू करू शिकू विषयांचा आम्ही घटकानुसार रोजचा घरचा अभ्यास Smart pdf स्वरूपात उपलब्ध करून देत आहोत.
स्मार्ट पीडीएफ आपण रंगीत प्रिंट काढून ऑफलाईन अभ्यास करू शकता.
PDF मध्ये मुलांना आवडतील अशी चित्रे,ज्ञानरचनावादी  प्रश्नोत्तरे,व्हिडीओ व ऑनलाईन टेस्ट समावेश.

स्मार्ट पीडीएफ द्वारे आपण ऑनलाईन व ऑफलाईन दोन्ही प्रकारे अभ्यास करू शकता.रोजचा अभ्यास त्याच दिवशी उपलब्ध होईल.