शिक्षक बदल्या अपडेट्स 2021-22 | शिक्षक बदली

शिक्षक बदल्या अपडेट्स 2021-22  

अनु. बदली विशेष   लिंक
1 बदली जी आर क्लिक करा
2 बदली प्रक्रिया टप्पे क्लिक करा
3 जिल्हाअंतर्गत बदली प्रक्रिया वेळापत्रक क्लिक करा
4 संवर्ग 1 आजारी शिक्षक क्लिक करा 
5 संवर्ग 2 पती-पत्नी एकत्रीकरण शिक्षक क्लिक करा
6 संवर्ग 3 बदली अधिकार प्राप्त शिक्षक क्लिक करा 
7 संवर्ग 4 बदली प्राप्त शिक्षक क्लिक करा 
8 क्लिक करा