Setu abhyas PDF,सेतू अभ्यास 2023-24, Bridge Course | दुसरी ते दहावी

सेतू अभ्यास

Setu abhyas PDF

Bridge Course

दुसरी ते दहावी, सेतू अभ्यासक्रम (ब्रीज कोर्स), Setu abhyas हा राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद ,महाराष्ट्र ,पुणे SCERT PUNE ने तयार केला आहे.

Setu abhyas PDF हा  SCERT PUNE ने इयत्तानुसार व विषयानुसार 2री ते 10वी pdf file स्वरुपात शैक्षणिक वर्ष 2023 -2024 चा डाउनलोड साठी https://www.maa.ac.in/ वेबसाईटवर उपलब्ध केला आहे..

सेतू अभ्यास 

अनु. इयत्ता  डाऊनलोड
1 दुसरी क्लिक करा
2 तिसरी क्लिक करा
3 चौथी क्लिक करा
4 पाचवी क्लिक करा
5 सहावी क्लिक करा
6 सातवी क्लिक करा
7 आठवी क्लिक करा
8 नववी क्लिक करा
9 दहावी क्लिक करा

#दुसरी ते दहावी, सेतू ,(ब्रीज कोर्स), Setu abhyas PDF 2023-24, setu abhyaskram 2023, सेतू अभ्यासक्रम pdf download, पूर्व चाचणी, #Bridge course

Setu abhyas PDF , या वर्षी एक पूर्व चाचणी , 20 दिवसाचा सेतू अभ्यास  व एक उत्तर चाचणी असे सविस्तर नियोजन राज्य शासनाने केले आहे.

Setu abhyas PDF,सेतू अभ्यास हा लॉकडाऊन काळात खूप उपयोगी पडला.