About us

About us

This is educational website. 1st To 10th Online test and Education info. available स्वयंअध्ययनातून विद्यार्थ्यांची प्रगती व्हावी आणि प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्राचे आपले ध्येय पूर्ण व्हावे यासाठी ‘active guruji’ या शैक्षणिक वेबसाईटवरील माहितीचा वापर होईल. Copy right At- © 2020 , activeguruji.com , All rights reserved