सेतू अभ्यास , Bridge Course | दुसरी ते दहावी

सेतू अभ्यास , Bridge Course

दुसरी ते दहावी
सेतू अभ्यासक्रम (ब्रीज कोर्स) हा राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद ,महाराष्ट्र ,पुणे SCERT PUNE ने तयार केला आहे. हा अभ्यासक्रम SCERT PUNE ने इयत्तानुसार व विषयानुसार pdf file स्वरुपात आपल्याला डाउनलोडसाठी https://www.maa.ac.in/index.php?tcf=bridge_course वेबसाईटवर उपलब्ध केला जाईल. मागील वर्षी सन 2021 मध्ये 1 जुलै 2021 ते 14 ऑगस्ट 2021 असे 45 दिवस हा सेतू अभ्यास सुरु होता. दर पंधरा दिवसांनी एक अशा तीन मूल्यमापन चाचण्या आपण घेतल्या आहेत. 

सेतू अभ्यास हा लॉकडाऊन काळात खूप उपयोगी पडला.चालू वर्षी हा पुन्हा सेतू अभ्यास शाळा सुरु झाल्यावर मिळणार आहे.क्लिक करून इयत्तानुसार अभ्यास पहा.

1 पहिली  क्लिक करा
2 दुसरी क्लिक करा
3 तिसरी क्लिक करा
4 चौथी क्लिक करा
5 पाचवी क्लिक करा
6 सहावी क्लिक करा
7 सातवी क्लिक करा
8 आठवी क्लिक करा
9 नववी क्लिक करा
10 दहावी क्लिक करा