सेतू अभ्यास | Bridge Course, 9वी

पुनर्रचित सेतू अभ्यास

9वी,वर्ष 2022-2023

पूर्व चाचणी व सेतू अभ्यास pdf 

क्र विषय पूर्व चाचणी
सेतू अभ्यास
1 मराठी डाऊनलोड
2 गणित डाऊनलोड
3 इंग्रजी डाऊनलोड
4 विज्ञान डाऊनलोड
5 इतिहास राज्यशास्त्र इतिहास
6 भूगोल भूगोल

पुनर्रचित सेतू अभ्यासाचा कालावधी-

दैनंदिन सेतू अभ्यास pdf

अनु. सेतू अभ्यास लिंक
पूर्व चाचणी क्लिक करा
1 दिवस 1 डाऊनलोड
2 दिवस 2 डाऊनलोड
3 दिवस 3 डाऊनलोड
4 दिवस 4 डाऊनलोड
5 दिवस 5 डाऊनलोड
6 दिवस 6 डाऊनलोड
7 दिवस 7 डाऊनलोड
8 दिवस 8 डाऊनलोड
9 दिवस 9 डाऊनलोड
10 दिवस 10 डाऊनलोड
11 दिवस 11 डाऊनलोड
12 दिवस 12 डाऊनलोड
13 दिवस 13 डाऊनलोड
14 दिवस 14 डाऊनलोड
15 दिवस 15 डाऊनलोड
16 दिवस 16 डाऊनलोड
17 दिवस 17 डाऊनलोड
18 दिवस 18 डाऊनलोड
19 दिवस 19 डाऊनलोड
20 दिवस 20 डाऊनलोड
21 दिवस 21 डाऊनलोड
22 दिवस 22 डाऊनलोड
23 दिवस 23 डाऊनलोड
24 दिवस 24 डाऊनलोड
25 दिवस 25 डाऊनलोड
26 दिवस 26 डाऊनलोड
27 दिवस 27 डाऊनलोड
28 दिवस 28 डाऊनलोड
29 दिवस 29 डाऊनलोड
30 दिवस 30 डाऊनलोड
उत्तर चाचणी डाऊनलोड

सेतू अभ्यास

9वी, वर्ष 2021-2022

माहे जुलै

ज्या दिवशीचा सेतू अभ्यास पाहिजे त्या तारखेला क्लिक करा.

Jully 2021
S M T W T F S
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29  30  31 

ऑगस्ट, 2021

ज्या दिवशीचा सेतू अभ्यास पाहिजे त्या तारखेला क्लिक करा.

AUGUST 2021
S M T W T F S
 1  2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

पुनर्रचित सेतू अभ्यास चाचणी प्रश्नपत्रिका

दुसरी ते दहावी,

लवकरच अपडेट्स ….

सेतू अभ्यासक्रम (ब्रीज कोर्स) हा राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद ,महाराष्ट्र ,पुणे

SCERT PUNE ने तयार केला आहे. हा अभ्यासक्रम SCERT PUNE ने इयत्तानुसार व विषयानुसार pdf file स्वरुपात आपल्याला डाउनलोडसाठी https://www.maa.ac.in/ वेबसाईटवर उपलब्ध केला आहे.

1 जुलै 2021 ते 14 ऑगस्ट 2021 असे 45 दिवस हा सेतू अभ्यास सुरु होता..

दर पंधरा दिवसांनी एक अशा तीन मूल्यमापन चाचण्या घ्यायच्या आहेत. प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड करा…..

चाचणी 1 मूल्यमापन 2021-2022

अनु इयत्ता डाऊनलोड
1 दुसरी क्लिक करा
2 तिसरी क्लिक करा
3 चौथी क्लिक करा
4 पाचवी क्लिक करा
5 सहावी क्लिक करा
6 सातवी क्लिक करा
7 आठवी क्लिक करा
8 नववी क्लिक करा
9 दहावी क्लिक करा

चाचणी 2 मूल्यमापन 2021-2022

अनु इयत्ता डाऊनलोड
1 दुसरी क्लिक करा
2 तिसरी क्लिक करा
3 चौथी क्लिक करा
4 पाचवी क्लिक करा
5 सहावी क्लिक करा
6 सातवी क्लिक करा
7 आठवी क्लिक करा
8 नववी क्लिक करा
9 दहावी क्लिक करा

चाचणी 3 मूल्यमापन 2021-2022

अनु इयत्ता डाऊनलोड
1 दुसरी क्लिक करा
2 तिसरी क्लिक करा
3 चौथी क्लिक करा
4 पाचवी क्लिक करा
5 सहावी क्लिक करा
6 सातवी क्लिक करा
7 आठवी क्लिक करा
8 नववी क्लिक करा
9 दहावी क्लिक करा