तिसरी परीसर अभ्यास टेस्ट

तिसरी परिसरअभ्यास टेस्ट

मनोरंजक टेस्ट

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 आपल्या अवतीभवती क्लिक करा
2 अबब! किती प्रकारचे प्राणी क्लिक करा
3 निवारा आपला आपला क्लिक करा
4 दिशा आणि नकाशा क्लिक करा
5 काळाची समज क्लिक करा
6 आपल्या गावाची ओळख क्लिक करा
7 आपले गाव आपले शहर क्लिक करा
8 आपली पाण्याची गरज क्लिक करा
9 पाणी नक्की येते कोठून क्लिक करा
10 पाण्याविषयी थोडी माहिती क्लिक करा
11 आपली हवेची गरज क्लिक करा
12 आपली अन्नाची गरज क्लिक करा
13 आपला आहार क्लिक करा
14 स्वयंपाकघरात जावूया क्लिक करा
15 आपले शरीर क्लिक करा
16 ज्ञानेद्रिये क्लिक करा
17 सुंदर दात ,स्वच्छ शरीर क्लिक करा
18 माझे कुटुंब आणि घर क्लिक करा
19 माझी शाळा क्लिक करा 
20 आपले समूह जीवन क्लिक करा
21 समूह जीवनासाठी सार्वजनिक व्यवस्था क्लिक करा 
22 आपल्या गरजा कोण पुरवतात? क्लिक करा
23 वय जसजसे वाढते क्लिक करा
24 आपले कपडे क्लिक करा
25 अवतीभवती होणारे बदल क्लिक करा
26 तिसरीतून चौथीत जाताना क्लिक करा
27
28
29
30