7-आपले गाव आपले शहर | तिसरी परिसर अभ्यास

आपले गाव आपले शहर

तिसरी- परिसर अभ्यास पाठ 7
टेस्ट-1

Author: Active Guruji

Blogger

3 thoughts

  1. सर यापूर्वी तारखेनुसार प्रत्येक इयत्तेचा अभ्यास एका क्लिक वर ओपन होत होता आज मात्र मला इयत्ता। तिसरीची 2 सप्टेंबर ची पीडीएफ सापडत नाही पूर्वी सारख आता अभ्यासचो पीडीएफ त्या तारखेनुसार येणार नाही का?

आपल्या अनमोल प्रतिक्रियेबद्दल आभार.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.