प्रज्ञाशोध परीक्षा | शिष्यवृत्ती , MTS ,नवोदय अभ्यास, प्रश्नमंजुषा

प्रज्ञाशोध

शिष्यवृत्ती व नवोदय अभ्यास

अनु. परीक्षा   लिंक
1 5वी नवोदय क्लिक करा
2 5वी शिष्यवृत्ती क्लिक करा
3 8वी शिष्यवृत्ती क्लिक करा
4 8वी नवोदय क्लिक करा
5 मराठी व्याकरण क्लिक करा

 स्पर्धा परीक्षा

अनु. परीक्षा   लिंक
1 मराठी भाषा गौरव दिन क्लिक करा
2 शिक्षकदिन प्रश्नमंजुषा क्लिक करा
3 15 ऑगस्ट स्पर्धा क्लिक करा
4 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंती क्लिक करा
5 जागतिक महिला दिन क्लिक करा

 प्रश्नमंजुषा स्पर्धा

अनु. परीक्षा   लिंक
1 महाराष्ट्र दिन स्पर्धा क्लिक करा
2 शिवराज्याभिषेक दिन क्लिक करा
3
4
5