15 August |15 ऑगस्ट | स्वातंत्र्यदिन #harghartiranga 

15 August Celebration

प्रश्नमंजुषा स्पर्धा

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 75 वर्ष

Download Flag images

15 August
15 August Celebration

Har Ghar Tiranga-

GR DOWNLOAD

The Tri-colour flag is a symbol of pride for every Indian. It represents national integrity and signifies the hopes and aspirations of the Indian people.

हर घर तिरंगा

हर दिल में तिरंगा

हमारी आन-बान और शान हमारे देश की पहचान..तिरंगा

#HarGharTiranga  #AzadiKaAmritMahotsav

स्वातंत्र्यदिन साजरा करूया घराघरातून ……

भारतीय स्वातंत्र्यदिनाचा सोहळा आपण खालील उपक्रमांच्या माध्यमातून साजरा करणार आहोत.

1. प्रश्नमंजुषा स्पर्धा –

प्रश्नमंजुषा स्पर्धा 15 ऑगस्ट

अनु. स्पर्धा गट लिंक
खुला गट येथे क्लिक करा
पहिली व दुसरी येथे क्लिक करा
तिसरी ते पाचवी येथे क्लिक करा
सहावी ते दहावी येथे क्लिक करा

2. चित्रकला स्पर्धा

अनु.  गट विषय
पहिली व दुसरी झेंड्याचे चित्र
तिसरी व चौथी शाळेतील झेंडावंदन
पाचवी ते सातवी स्वातंत्र्यदिन प्रभातफेरी
आठवी ते दहावी 75वा स्वातंत्र्यदिन-अमृत महोत्सव वर्ष

वरीलप्रमाणे आपली चित्र A4 कागदावर काढून रंगवावी. चित्रावर एका कोपऱ्यात स्वत:चे नाव ,शाळेचे नाव व मोबाईल क्रमांक टाकावा.आपली चित्रे स्वत:चे शाळेत जमा करावीत.

15 ऑगस्ट, स्वातंत्र्यदिन – 15 August Celebration

हर घर तिरंगा -Har Ghar Tiranga

FOR MORE INFO. https://harghartiranga.com

#harghartiranga