Marathi Grammer | 5 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा

5 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा तयारी,

Marathi Grammer, मराठी व्याकरण

नाम,विशेषण,क्रियापद ,म्हणी ,वाक्यप्रचार इत्यादी वर आधारित मनोरंजक टेस्ट सोडवा.

५वी शिष्यवृत्ती तयारीसाठी उपयोगी टेस्ट सोडवा.

अनु. घटकाचे नाव लिंक
नाम येथे क्लिक करा
सर्वनाम येथे क्लिक करा
विशेषण येथे क्लिक करा
क्रियापद येथे क्लिक करा
काळ येथे क्लिक करा
लिंग येथे क्लिक करा
वचन येथे क्लिक करा
विरामचिन्हे येथे क्लिक करा
शुद्ध व अशुद्ध शब्द येथे क्लिक करा
१० वृत्तपत्रातील बातमी येथे क्लिक करा

भाग २ 

अनु. घटकाचे नाव लिंक
११ वृत्तपत्रातील जाहिरात येथे क्लिक करा
१२ वाक्प्रचार येथे क्लिक करा
१३ कवितेवर आधारित प्रश्न येथे क्लिक करा
१४ उद्देश विधेय ओळखणे येथे क्लिक करा
१५ उतारा व त्यावरील आधारित प्रश्न येथे क्लिक करा
१६ म्हणी  येथे क्लिक करा
१७ लेखक, कवी व त्यांचे साहित्य येथे क्लिक करा
१८ एकाच शब्दाचे भिन्न अर्थ येथे क्लिक करा
१९ अक्षरे जुळवून अर्थपूर्ण शब्द येथे क्लिक करा
२०