मराठी व्याकरण ,Marathi Grammar | 5वी व 8वी शिष्यवृत्ती परीक्षा

मराठी व्याकरण ,Marathi Grammar

शिष्यवृत्ती परीक्षा तयारी

नाम,विशेषण,क्रियापद ,म्हणी ,वाक्यप्रचार इत्यादी वर आधारित मनोरंजक टेस्ट सोडवा.

5वी व 8वी शिष्यवृत्ती तयारीसाठी उपयोगी टेस्ट

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 नाम क्लिक करा
2 सर्वनाम क्लिक करा
3 विशेषण क्लिक करा
4 क्रियापद क्लिक करा
5 काळ क्लिक करा
6 लिंग क्लिक करा
7 वचन क्लिक करा
8 विरामचिन्हे क्लिक करा
9 शुद्ध व अशुद्ध शब्द क्लिक करा
10 वृत्तपत्रातील बातमी क्लिक करा
11 वृत्तपत्रातील जाहिरात क्लिक करा
12 वाक्प्रचार क्लिक करा
13 कवितेवर प्रश्न क्लिक करा
14 उद्देश विधेय क्लिक करा
15 उतारा व त्यावरील प्रश्न क्लिक करा
16 म्हणी क्लिक करा
17 लेखक व साहित्य क्लिक करा
18 एकाच शब्दाचे भिन्न अर्थ क्लिक करा
19 अर्थपूर्ण शब्द क्लिक करा
20 क्लिक करा
21 क्लिक करा
22 क्लिक करा
23 क्लिक करा
24 क्लिक करा
25 क्लिक करा
26 क्लिक करा
27 क्लिक करा
28 क्लिक करा
29 क्लिक करा
30 क्लिक करा
31 क्लिक करा
32 क्लिक करा
33 क्लिक करा
34 क्लिक करा
35 क्लिक करा
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50