विशेषण | मराठी व्याकरण ,Marathi Grammar

विशेषण

मराठी व्याकरण ,Marathi Grammar

नामाबद्दल विशेष माहीती सांगणा-या शब्दाला विशेषण म्हणतात.
उदा. हिरवा पोपट, पडका वाडा,प्रामाणिक मुलगी

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.