सातवी इतिहास टेस्ट

सातवी इतिहास टेस्ट

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 इतिहासाची साधने क्लिक करा
2 शिवपूर्वकालीन भारत क्लिक करा
3 धार्मिक समन्वय क्लिक करा
4 शिवपूर्वकालीन महाराष्ट्र क्लिक करा
5 स्वराज्यस्थापना क्लिक करा
6 मुघलांशी संघर्ष क्लिक करा
7 स्वराज्याचा कारभार क्लिक करा
8 आदर्श राज्यकर्ता क्लिक करा
9 मराठ्यांचा स्वातंत्र्यसंग्राम क्लिक करा
10 मराठ्यांच्या सत्तेचा विस्तार क्लिक करा
11 राष्ट्ररक्षक मराठे क्लिक करा
12 साम्राज्याची वाटचाल क्लिक करा
13 महाराष्ट्रातील समाजजीवन क्लिक करा
14 आपल्या संविधानाची ओळख क्लिक करा
15 संविधानाची उद्देशिका क्लिक करा
16 संविधानाची वैशिष्टये क्लिक करा
17 मुलभूत हक्क -1 क्लिक करा
18 मुलभूत हक्क -2 क्लिक करा
19 मार्गदर्शक तत्वे आणि मुलभूत कर्तव्ये क्लिक करा
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30