पाचवी परिसरअभ्यास भाग-1 टेस्ट

पाचवी परिसरअभ्यास भाग-1

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 आपली पृथ्वी आपली सूर्यमाला क्लिक करा
2 पृथ्वीचे फिरणे क्लिक करा
3 पृथ्वी आणि जीवसृष्टी क्लिक करा
4 पर्यावरणाचे संतुलन क्लिक करा
5 कुटुंबातील मूल्ये क्लिक करा
6 नियम सर्वांसाठी क्लिक करा
7 आपण सोडवू आपले प्रश्न क्लिक करा
8 सार्वजनिक सुविधा व माझी शाळा क्लिक करा
9 नकाशा :आपला सोबती क्लिक करा
10 ओळख भारताची क्लिक करा
11 आपले घर आणि पर्यावरण क्लिक करा
12 सर्वांसाठी अन्न क्लिक करा
13 अन्न टिकवण्याच्या पद्धती क्लिक करा
14 वाहतूक क्लिक करा
15 संदेश वहन व प्रसारमाध्यमे क्लिक करा
16 पाणी क्लिक करा
17 वस्त्र-आपली गरज क्लिक करा
18 पर्यावरण आणि आपण क्लिक करा
19 अन्नघटक क्लिक करा 
20 आपले भावनिक जग क्लिक करा 
21 कामात व्यस्त आपली आंतरइंद्रिये क्लिक करा
22 वाढ आणि व्यक्तिमत्व विकास क्लिक करा 
23 संसर्गजन्य रोग आणि रोगप्रतिबंध क्लिक करा 
24 पदार्थ,वस्तू आणि उर्जा क्लिक करा
25 सामाजिक आरोग्य क्लिक करा
26
27
28
29
30