13.अन्न टिकवण्याच्या पद्धती | 5वी | परिसर भाग-1 | ऑनलाईन टेस्ट

13.अन्न टिकवण्याच्या पद्धती

5वी ,परिसर भाग-1 

ऑनलाईन टेस्ट

Author: Active Guruji

Blogger

9 thoughts

  1. गुणसंख्या दाखवत नाही

  2. 2 वेळा टेस्ट दिली तरी सबमिट होत नाही

  3. खूप खराब हे पोर्टल आहे. कारण की 4 वेळस टेस्ट दिली तरी सबमिट होत नाही, सुधारणा करावी.

  4. दिनेश सुतार
    नारायण सुतार

आपल्या अनमोल प्रतिक्रियेबद्दल आभार.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.