नववी मराठी टेस्ट

नववी मराठी टेस्ट

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 संतवाणी (अ) जैसा वृक्ष नेणे क्लिक करा
2 संतवाणी (आ) धरिला पंढरीचा चोर क्लिक करा
3 कीर्ती कठीयाचा दृष्टांन्त क्लिक करा
4 नात्यांची घट्ट वीण क्लिक करा
5 एक समई होती क्लिक करा
6 या झोपडीत माझ्या क्लिक करा
7 दुपार क्लिक करा
8 अभियंत्याचे दैवत क्लिक करा
9 मी वाचवतोय क्लिक करा
10 यंत्रांनी केले बंड क्लिक करा
11 मातीची सावली क्लिक करा 
12 महाराष्ट्रावरुनी टाक ओवाळून काया (पोवाडा) क्लिक करा 
13 थोडं ‘आ’ भारनियमन करूया क्लिक करा
14 आदर्शवादी मुळगावकर क्लिक करा
15 निरोप क्लिक करा
16 वनवाशी क्लिक करा
17 ऑलिंपिक वर्तुळांचा गोफ क्लिक करा 
18 हसरे दुख: क्लिक करा 
19 प्रीतम क्लिक करा
20 आपले जगणे -आपली ओळख क्लिक करा
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30