चौथी परिसरअभ्यास भाग-2 टेस्ट

चौथी परिसरअभ्यास भाग-2

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 शिवजन्मापूर्वीचा महाराष्ट्र क्लिक करा
2 संतांची कामगिरी क्लिक करा
3 मराठी सरदार-भोसल्यांचे कर्तबगार घराणे क्लिक करा
4 शिवरायांचे बालपण क्लिक करा
5 शिवरायांचे शिक्षण क्लिक करा
6 स्वराज्य स्थापनेची प्रतिज्ञा क्लिक करा
7 स्वराज्याचे तोरण बांधले क्लिक करा
8 स्वकीय शत्रूंचा बंदोबस्त क्लिक करा
9 प्रतापगडावरील पराक्रम क्लिक करा
10 शर्थीने खिंड लढवली क्लिक करा
11 शाहिस्तेखानाची फजिती क्लिक करा
12 पुरंदरचा वेढा व तह क्लिक करा
13 बादशहाच्या हातावर तुरी दिल्या क्लिक करा
14 गड आला पण सिंह गेला क्लिक करा
15 एक अपूर्व सोहळा क्लिक करा
16 दक्षिणेतील मोहीम क्लिक करा
17 गडकोटांचे आणि आरमाराचे व्यवस्थापन क्लिक करा
18 लोककल्याणकारी स्वराज्याचे व्यवस्थापन क्लिक करा