पाचवी गणित टेस्ट

पाचवी गणित टेस्ट

क्र घटकाचे नाव लिंक
विभाग पहिला
1 रोमन संख्याचिन्हे क्लिक करा
2 संख्याज्ञान क्लिक करा
3 बेरीज व वजाबाकी क्लिक करा
4 गुणाकार व भागाकार क्लिक करा
5 अपूर्णांक क्लिक करा
6 कोन क्लिक करा
7 वर्तुळ क्लिक करा
विभाग पहिला
8 विभाज्य आणि विभाजक क्लिक करा
11 दशांश अपूर्णांक क्लिक करा
12 कालमापन क्लिक करा
13 मापनावरील उदाहरणे क्लिक करा
14 परिमिति व क्षेत्रफळ क्लिक करा
15 त्रिमितिय वस्तु व घडणी क्लिक करा
16 चित्रालेख क्लिक करा
17 आकृतीबंध क्लिक करा
18 बीज गणिताची पूर्वतयारी क्लिक करा
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30