सातवी सामान्य विज्ञान टेस्ट

सातवी सामान्य विज्ञान

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 सजीव सृष्टी:अनुकूलन व वर्गीकरण क्लिक करा
2 वनस्पती: रचना व कार्ये क्लिक करा
3 नैसर्गिक संसाधनाचे गुणधर्म व नियम क्लिक करा
4 सजीवांतील पोषण क्लिक करा
5 अन्नपदार्थांची सुरक्षा क्लिक करा
6 भौतिक राशींचे मापन क्लिक करा
7 गती, बल व कार्य क्लिक करा
8 स्थितिक विद्युत क्लिक करा
9 उष्णता क्लिक करा
10 आपत्ती व्यवस्थापन क्लिक करा
11 पेशीरचना व सूक्ष्मजीव क्लिक करा 
12 मानवी स्नायू व पचनसंस्था क्लिक करा 
13 बदल-भौतिक व रासायनिक क्लिक करा
14 मूलद्रव्ये ,संयुगे आणि मिश्रणे क्लिक करा
15 पदार्थ –आपल्या वापरातील क्लिक करा
16 नैसर्गिक साधनसंपत्ती क्लिक करा
17 प्रकाशाचे परिणाम क्लिक करा
18 ध्वनी-ध्वनीची निर्मिती क्लिक करा
19 चुंबकीय क्षेत्राचे गुणधर्म क्लिक करा
20 तारकांच्या दुनियेत क्लिक करा
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30