5-अन्नपदार्थांची सुरक्षा | 7वी-विज्ञान

5) अन्नपदार्थांची सुरक्षा

7वी-विज्ञान
दूध व तत्सम पदार्थ विशिष्ट तापमानापर्यंत तापवून ताबडतोब थंड करतात. अन्नपदार्थाच्या परीरक्षणाच्या या पद्धतीला………… असे म्हणतात.

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.