सातवी मराठी टेस्ट

सातवी मराठी टेस्ट

क्र घटकाचे नाव लिंक
भाग-1
1 जय जय महाराष्ट्र माझा क्लिक करा
2 स्वप्न विकणारा माणूस क्लिक करा
3 तोडणी क्लिक करा
4 श्रावणमास क्लिक करा
5 भांड्यांच्या दुनियेत क्लिक करा
भाग-2
6 थोरांची ओळख-डॉ.खानखोजे क्लिक करा
7 माझी मराठी क्लिक करा
8 गचकअंधारी क्लिक करा
9 नात्या बाहेरचं नातं क्लिक करा
10 गोमू माहेरला जाते क्लिक करा
भाग-3
11 बाली बेट क्लिक करा
12 सलामे नमस्ते क्लिक करा
13 अनामवीरा क्लिक करा
14 कवितेची ओळख क्लिक करा
15 असे जगावे क्लिक करा
भाग-4
16 कोळीण क्लिक करा
17 थेंब हा पाण्याचा क्लिक करा
18 वदनी कवळ घेता क्लिक करा
19 धोंडा क्लिक करा
20 विचारधन क्लिक करा
21 संतवाणी क्लिक करा