10.गोमू माहेरला जाते | 7वी मराठी | Online Test

10.गोमू माहेरला जाते

7वी मराठी

Online Test

Author: Active Guruji

Blogger

12 thoughts

  1. 👍खुप छान उपक्रम.सोडवताना मजा वाटते आणि अभ्यास पूर्ण होतो

  2. खुप छान उपक्रम.सोडवताना मजा वाटते आणि अभ्यास पूर्ण होतो

  3. घरचा अभ्यास विर्द्यांर्थ्यांसाठी खूपच छान आहे.
    उत्कृष्ट नियोजन केलेले आहे.आपले खूप खूप आभार

  4. खूप छान आहे हा उपक्रम पीडीएफ अभ्यास,ऑन लाईन टेस्ट.

आपल्या अनमोल प्रतिक्रियेबद्दल आभार.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.