सहावी सामान्य विज्ञान टेस्ट

सहावी सामान्य विज्ञान

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 नैसर्गिक संसाधने-हवा पाणी आणि जमीन क्लिक करा
2 सजीव सृष्टी क्लिक करा
3 सजीवांतील विवीधता आणि वर्गीकरण क्लिक करा
4 आपत्ती व्यवस्थापन क्लिक करा
5 पदार्थ सभोवतालचे अवस्था आणि वर्गीकरण क्लिक करा
6 पदार्थ आपल्या वापरातील क्लिक करा
7 पोषण आणि आहार क्लिक करा
8 आपली अस्थिसंस्था व त्वचा क्लिक करा
9 गती व गतीचे प्रकार क्लिक करा 
10 बल व बलाचे प्रकार क्लिक करा 
11 कार्य व उर्जा क्लिक करा
12 साधी यंत्रे क्लिक करा
13 ध्वनी क्लिक करा
14 प्रकाश व छायानिर्मिती क्लिक करा
15 चुंबकाची गमंत क्लिक करा
16 विश्वाचे अंतरंग क्लिक करा
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30