6.चंपकला शाबासकी मिळाली | 2री, मराठी

चंपकला शाबासकी मिळाली

इयत्ता दुसरी– मराठी

चंपकला शाबासकी – Champakla Shabaski milali-Test 

चंपकला शाबासकी मिळाली lesson-

१) चंपक कोणत्या बागेत केळी विकायचा ?

उत्तर -चंपक हिराबागेत केळी विकायचा .

२) चंपक शहरात कोणाकडे गेला?

उत्तर – चंपक शहरात मामाकडे गेला .

३) ‘आनंद’ या शब्दाला विरुद्धार्थी शब्द लिही .

उत्तर – आनंद  * दु:ख

४) चंपकला काय आवडायचे ?

उत्तर – चंपकला काम करायला आवडायचे .

५) चंपकने हिराबागेजवळ कशाची गाडी उभी केली ?

उत्तर -चंपकने हिराबागेजवळ केळीची गाडी उभी केली .

६) केळीच्या सालीवरून कोण घसरले ?

उत्तर -केळीच्या सालीवरून आजोबा घसरले .

७) चंपक काय विकायचा ?

उत्तर – चंपक केळी विकायचा .

८) चंपकने गाडीजवळ काय ठेवले ?

उत्तर -चंपकने गाडीजवळ कचराकुंडी  ठेवली .

टेस्ट सोडवा.

Author: Active Guruji

Blogger

5 thoughts

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.