25.फुलांचे संमेलन | 2री,मराठी

25.फुलांचे संमेलन

2.फूल और काँटे

१) समानार्थी शब्दांच्या जोड्या जुळव.

उत्तर-

सुमन-फुल

संदेश-निरोप

बाग-उद्यान

साफ-स्वच्छ

आकाश-आभाळ

जंगल-अरण्य

२) मी कोण?

अ) टपोरे रूप ऐटबाज चाल,

लाल रंग माझा,

मी आहे फुलांचा राजा,

मी कोण ?

उत्तर-गुलाब

आ) बोलत नाही कोणाशी

पिवळा रंग अंगाशी

मी कोण?

उत्तर-अबोली

इ) रंग माझा पांढरा

आणि वासही चांगला

मी कोण ?

उत्तर-मोगरा

ई) आहे आमची जोडगोळी

नावे सारखी थोडी थोडी

जोडीने घेतात आमचे आमचे नाव

आम्ही कोण?

उत्तर-जाई-जुई

Author: Active Guruji

Blogger

4 thoughts

  1. मला सुद्धा या active guruji group मध्ये join व्हायचय
    कसे होता येईल

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.