शेवटच्या अक्षराची गंमत | दुसरी मराठी

शेवटच्या अक्षराची गंमत

दुसरी मराठी

) हाताचे शेवटचे बोट – करंगळी

) पुरण घालून करतात ती – पुरणपोळी

) फुलाचा भाग – पाकळी

) न उमललेले फुल – कळी

) एका हाताने वाजत नाही ती – टाळी

) लाकडे एकत्र बांधून केलेली – मोळी

) बागेत काम करणारा – माळी

) दारासमोर काढतात ती – रांगोळी

) लुटारू लोकांची – टोळी

१०) जाळे विणतो तो – कोळी

११) बाळाला झोपण्यासाठी बांधतात – झोळी

१२) साल काढून खातात ती – केळी

१३) शेतातील माती असते – काळी 

Author: Active Guruji

Blogger

2 thoughts

  1. Aapn khup molache margadarshan karta aahat. tumche khup khup aabhar

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.