म ची ओळख | इयत्ता पहिली ,बालभारती भाग 1 | नवीन अभ्यासक्रम

म ची ओळख

इयत्ता पहिली बालभारती भाग 1

1ली नवीन अभ्यासक्रम

खालील शब्द वाचा.

‘म’ अक्षराला गोल कर.

गिरव व वहीत लिही.

मनोरंजक टेस्ट सोडवा.

मराठी व सेमी माध्यम

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 बालभारती भाग 1 क्लिक करा
2 बालभारती भाग 2 क्लिक करा
3 बालभारती भाग 3 क्लिक करा
4 बालभारती भाग 4 क्लिक करा
5 गणित (सेमी इंग्रजी) क्लिक करा
6 जुना अभ्यासक्रम क्लिक करा
पहिलीच्या विषयानुसार,
अध्ययन निष्पती – येथे क्लिक करा 
या पाठ्यपुस्तकाचे एकूण चार भाग असून प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र पाठ्यपुस्तक आहे. विदयार्थ्यांना एकावेळी एकाच भागाच्या पाठ्यपुस्तकाचे अध्ययन करायचे असल्याने विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी होणार आहे.

Author: Active Guruji

Blogger

4 thoughts

  1. सर खूप छान पण हिंदी माध्यम साठी काही लिंक असतील तर पाठवा plz

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.