बेरजेची गंमत | दुसरी गणित -पान 20

बेरजेची गंमत,

बेरजेची गंमत – addition,

दोन एक अंकी संख्यांची बेरीज सराव करा. 2 + 3 =?, 3 + 2=? या सारखी उदाहरणे सोडवा.

मनोरंजक टेस्ट

Author: Active Guruji

Blogger

14 thoughts

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.