क ची ओळख | इयत्ता पहिली, बालभारती भाग 1,1ली

क ची ओळख

इयत्ता पहिली बालभारती भाग 1

1ली स्वाध्याय

खालील शब्द वाचा.

क च्या आवाजाला गोल करा.

‘क’ गिरव व वहीत लिही.

मनोरंजक टेस्ट सोडवा..

मराठी व सेमी माध्यम

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 बालभारती भाग 1 क्लिक करा
2 बालभारती भाग 2 क्लिक करा
3 बालभारती भाग 3 क्लिक करा
4 बालभारती भाग 4 क्लिक करा
5 गणित (सेमी इंग्रजी) क्लिक करा
6 जुना अभ्यासक्रम क्लिक करा
पहिलीच्या विषयानुसार,
अध्ययन निष्पती – येथे क्लिक करा 
या पाठ्यपुस्तकाचे एकूण चार भाग असून प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र पाठ्यपुस्तक आहे. विदयार्थ्यांना एकावेळी एकाच भागाच्या पाठ्यपुस्तकाचे अध्ययन करायचे असल्याने विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी होणार आहे.

Author: Active Guruji

Blogger

7 thoughts

  1. आमहाला whatsappला अभ्यास द्या आम्हाला पण जाँईन करा

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.