कमी वेळ-जास्त वेळ | 1ली,बालभारती 4, मराठी

कमी वेळ-जास्त वेळ (Less time-More time)

1ली,बालभारती 4

चला शिकूया :-
कमी वेळ लागेल की जास्त वेळ हे ओळखता येणे व सकारण सांगता येणे.
पोस्ट ऑफिसला कमी वेळेत कोण पोहोचेल, अजय की रिया? व का ते सांग.-अजय-कारण तो सायकलवर लवकर पोहचेल.

मनोरंजक टेस्ट सोडवा…

माहिती घेऊया

खालील वस्तू मोजा व सांगा.


आपले मदतनीस

आपल्याला कोण ,काय मदत करतो?


Guess the shapes. आकार ओळख

खालील आकारांची नावे सांग.

मराठी व सेमी माध्यम

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 बालभारती भाग 1 क्लिक करा
2 बालभारती भाग 2 क्लिक करा
3 बालभारती भाग 3 क्लिक करा
4 बालभारती भाग 4 क्लिक करा
5 गणित (सेमी इंग्रजी) क्लिक करा
6 जुना अभ्यासक्रम क्लिक करा
पहिलीच्या विषयानुसार,
अध्ययन निष्पती – येथे क्लिक करा 
या पाठ्यपुस्तकाचे एकूण चार भाग असून प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र पाठ्यपुस्तक आहे.

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.