पहिलीसाठी नवीन अभ्यासक्रम, 2022-2023

पहिलीसाठी घरचा अभ्यास 

नवीन अभ्यासक्रम 2022-2023

मनोरंजक अभ्यास

शैक्षणिक वर्ष 2022 -2023 या वर्षापासून पहिलीचा अभ्यासक्रम बदलला आहे. पहिलीला एकात्मिक व द्विभाषिक (Integrated and Bilingual) आधारित अशी  एकूण चार बालभारती पुस्तके आहेत…

सेमी इंग्रजीसाठी गणित तयारी व्हावी म्हणून स्वतंत्ररित्या त्याचा अभ्यास उपलब्ध करत आहोत…

बालभारती (मराठी व सेमी माध्यम)

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 बालभारती भाग 1 क्लिक करा
2 बालभारती भाग 2 क्लिक करा
3 बालभारती भाग 3 क्लिक करा
4 बालभारती भाग 4 क्लिक करा
5 गणित (सेमी इंग्रजी) क्लिक करा
6 जुना अभ्यासक्रम क्लिक करा

मनोरंजक अभ्यास 

(जुना अभ्यासक्रम 2021-2022)

अनु. विषय लिंक
1 मराठी क्लिक करा
2 इंग्रजी क्लिक करा
3 गणित क्लिक करा
4 गणित सेमी क्लिक करा
5 घरचा अभ्यास क्लिक करा