सर्वांत लांब-सर्वांत आखूड,Longest | 1ली,बालभारती 4

सर्वांत लांब-सर्वांत आखूड,Longest-Shortest

1ली,बालभारती 4

चला शिकूया.

निरीक्षणाने सर्वांत लांब-सर्वांत आखूड ओळखता येणे व व्यवहारात हे शब्द समजपूर्वक वापरता येणे.
मनोरंजक टेस्ट सोडवा…

1.

आपले मदतनीस

आपल्याला कोण ,काय मदत करतो?

2.

Guess the shapes. आकार ओळख

खालील आकारांची नावे सांग.

मराठी व सेमी माध्यम

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 बालभारती भाग 1 क्लिक करा
2 बालभारती भाग 2 क्लिक करा
3 बालभारती भाग 3 क्लिक करा
4 बालभारती भाग 4 क्लिक करा
5 गणित (सेमी इंग्रजी) क्लिक करा
6 जुना अभ्यासक्रम क्लिक करा
पहिलीच्या विषयानुसार,
अध्ययन निष्पती – येथे क्लिक करा 
या पाठ्यपुस्तकाचे एकूण चार भाग असून प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र पाठ्यपुस्तक आहे. विदयार्थ्यांना एकावेळी एकाच भागाच्या पाठ्यपुस्तकाचे अध्ययन करायचे असल्याने विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी होणार आहे.

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.