आपल्या परिसराची ओळख | 1ली,बालभारती 4

आपल्या परिसराची ओळख

1ली,बालभारती 4

चला शिकूया.
परिसरातील भाजीबाजार, बँक, दवाखाना, दुकाने इत्यादींची माहिती होणे.aplya parisrat kay kay aste ?

बाजारात भाजी ,फळे मिळतात.लोक आपला माल विकतात. बँकेत लोक आपले पैसे सुरक्षित ठेवतात. दवाखान्यात लोक आजारी पडल्यावर जातात. किराणा दुकानात साबण,बिस्किटे,पावडर,साखर मिळते.

मनोरंजक टेस्ट सोडवा…

माहिती घेऊया

खालील वस्तू मोजा व सांगा.


आपले मदतनीस

आपल्याला कोण ,काय मदत करतो?


Guess the shapes. आकार ओळख

खालील आकारांची नावे सांग.

मराठी व सेमी माध्यम

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 बालभारती भाग 1 क्लिक करा
2 बालभारती भाग 2 क्लिक करा
3 बालभारती भाग 3 क्लिक करा
4 बालभारती भाग 4 क्लिक करा
5 गणित (सेमी इंग्रजी) क्लिक करा
6 जुना अभ्यासक्रम क्लिक करा
पहिलीच्या विषयानुसार,
अध्ययन निष्पती – येथे क्लिक करा 
या पाठ्यपुस्तकाचे एकूण चार भाग असून प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र पाठ्यपुस्तक आहे.
परिपाठ पाहण्यासाठी https://abhyasmitra.com ला भेट द्या.

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.