रोपांची वाढ (Growth of plants | 1ली, बालभारती भाग-2

रोपांची वाढ (Growth of plants)

1ली, बालभारती भाग-2, Ropanchi wadh

रोपे कशी वाढतात …नवीन अभ्यासक्रम,पान-18

चला शिकूया-https://abhyasmitra.com

रोपाच्या वाढीसाठी पाण्याची आवश्यकता असते हे समजणे.
निरीक्षणातून रोपाच्या वाढीचा घटनाक्रम समजणे.

रोपाच्या वाढीस योग्य क्रम दे.
(Number the plants according to their growth.)

रोपाला पाणी नाही घातले तर?——

मराठी व सेमी माध्यम

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 बालभारती भाग 1 क्लिक करा
2 बालभारती भाग 2 क्लिक करा
3 बालभारती भाग 3 क्लिक करा
4 बालभारती भाग 4 क्लिक करा
5 गणित (सेमी इंग्रजी) क्लिक करा
6 जुना अभ्यासक्रम क्लिक करा
पहिलीच्या विषयानुसार,
अध्ययन निष्पती – येथे क्लिक करा 
या पाठ्यपुस्तकाचे एकूण चार भाग असून प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र पाठ्यपुस्तक आहे. विदयार्थ्यांना एकावेळी एकाच भागाच्या पाठ्यपुस्तकाचे अध्ययन करायचे असल्याने विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी होणार आहे.

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.