Mithacha shod

Mithacha shod | मिठाचा शोध | चौथी मराठी पाठ-14

Mithacha shod 14वा पाठ – इयत्ता चौथी – Mithacha shod, मिठाचा शोध  मिठाचा शोध –…

Cavdar talyache pani

Cavdar talyache pani | चवदार तळ्याचे पाणी | चौथी पाठ 13

Cavdar talyache pani 13वा पाठ – इयत्ता चौथी – Cavdar talyache pani, चवदार तळ्याचे पाणी…

vatadhya

Vatadhya | वाटाड्या | चौथी मराठी पाठ-12

Vatadhya वाटाड्या पाठ – इयत्ता चौथी मराठी -Vatadhya वाटाड्या – Vatadhya पाठावर स्वाध्याय – टेस्ट …

Nakhvadada Nakhvadada

Nakhvadada Nakhvadada | 11.नाखवादादा कविता | चौथी मराठी 

Nakhvadada Nakhvadada नाखवादादा कविता- इयत्ता चौथी मराठी –Nakhvadada  नाखवादादा नाखवादादा-Nakhvadada Nakhvadada – कवितेवर स्वाध्याय-टेस्ट  या…

dhadshi hali

Dhadshi Hali | चौथी मराठी पाठ10 | धाडशी हाली

Dhadshi Hali चौथी मराठी, पाठ10) धाडशी हाली-Dhadshi Hali,online test-पाठाचा स्वाध्याय ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर परिसरातील आदिवासी…

idgah,ईदगाह

Idgah | पाठ-९) ईदगाह | इयत्ता चौथी-स्वाध्याय

Idgah पाठ – ९) ईदगाह ,इयत्ता चौथी –स्वाध्याय इयत्ता चौथी मराठी पाठ.९)ईदगाह – Idgah या…

Gungrahak raja

Gungrahak Raja | पाठ-८) गुणग्राहक राजा | इयत्ता चौथी -स्वाध्याय

Gungrahak Raja पाठ-८) गुणग्राहक राजा- Gungrahak raja , इयत्ता चौथी –स्वाध्याय इयत्ता चौथी मराठी, पाठ-८)…

dhulperni

Dhulperni | कविता | ७)धूळपेरणी | इयत्ता चौथी -स्वाध्याय

Dhulperni कविता – ७) धूळपेरणी ,इयत्ता चौथी –स्वाध्याय इयत्ता चौथी मराठी कविता .७) धूळपेरणी – Dhulperni…

४थी मायेची पाखर,Mayechi pakhar

Mayechi pakhar l मराठी पाठ ६ | मायेची पाखर | इ.4थी

Mayechi Pakhar कर्मवीर भाऊराव पाटील – मायेची पाखर ,इयत्ता चौथी –स्वाध्याय इयत्ता चौथी मराठी पाठ.६)…

मला शिकायचंय

मला शिकायचंय | 4थी मराठी पाठ 5 | online | mala shikaychay

पाठ 5.मला शिकायचंय   इयत्ता चौथी मराठी पाठ 5 मला शिकायचंय – mala shikaychay मला शिकायचंय…

Ya bhartat

Ya bhartat | या भारतात बंधुभाव कविता | 4थी कविता-Marathi

Ya bhartat या भारतात बंधुभाव – Ya bhartat इयत्ता चौथी मराठी पाठ 4 -Ya bhartat ,…

Aamhalahi havay mobile

Aamhalahi havay mobile l आम्हांलाही हवाय मोबाईल | ४थी पाठ 3

Aamhalahi havay mobile 3.आम्हांलाही हवाय मोबाईल- Aamhalahi havay mobile phone इयत्ता चौथी मराठी पाठ 3-Aamhalahi…

Bolnari nadi

Bolnari nadi | बोलणारी नदी | ४थी मराठी पाठ.२

Bolnari nadi 2.बोलणारी नदी- bolnari nadi lesson इयत्ता चौथी मराठी पाठ , बोलणारी नदी- Bolnari nadi…

Dhartichi amhi lekar

Dhartichi amhi lekare | धरतीची आम्ही लेकरं | 4थी, मराठी कविता

Dhartichi amhi lekare, इयत्ता चौथी -1.धरतीची आम्ही लेकरे धरतीची आम्ही लेकरे ( dhartichi amhi lekare)…