Mithacha shod | मिठाचा शोध | चौथी मराठी पाठ-14

Mithacha shod

14वा पाठ – इयत्ता चौथी – Mithacha shod, मिठाचा शोध

 मिठाचा शोध – Mithacha shod पाठावर स्वाध्यायटेस्ट 

 मिठाचा शोध (Mithacha shod) पाठाचा सारांश  –

आदिमानवाला मिठाचा शोध कसा लागला याची रंजक गोष्ट या पाठात दिली आहे.

थोडक्यात उत्तरे लिहा.

प्रश्न-१) पूर्वीच्या काळी माणूस कोठे राहत असे?

उत्तर- पूर्वीच्या काळी माणूस जंगलामध्ये राहत असे.

प्रश्न-२) खनिज मीठाला आपण काय म्हणतो?

उत्तर- खनिज मीठाला आपण सैंधव मिठ म्हणतो.

प्रश्न-३) माणसाने समुद्राचे पाणी यापासून मीठ कसे तयार झाले?

उत्तर- उन्हामुळे खात्यातल्या पाण्याची वाफ झाली व तळाशी पाण्यातले क्षार म्हणजे मीठ तयार झाले.

दीर्घोत्तरी प्रश्न

प्रश्न- 1) समुद्राचे पाणी आदिमानवाच्या हातापायांना झोंबू लागले.

उत्तर- आदिमानवाच्या हातापायावर खरचटून जखमा झाल्या होत्या, म्हणून समुद्राचे क्षारयुक्त पाणी आदिमानवाच्या हातापायांना झोंबू लागले.

प्रश्न- 2) समुद्रकिनाऱ्यावर आदिमानवाने लांब खड्डा खणला? 

उत्तर- समुद्रकिनाऱ्यावर आदिमानवाने लांब खड्डा खणला कारण त्याला समुद्राचे पाणी त्यात साठवायचे होते.

प्रश्न- 3) आदिमानवाने दगड चाटून का पाहिला?

उत्तर- काही हरणे एका झाडाच्या बुंध्याशी असलेला दगड चाटताना आदिमानवाने पाहिले म्हणून कुतुहलाने त्याने दगड चाटून पाहिला.

प्रश्न- समानार्थी शब्द लिहा.

जंगल – वन, झाड – वृक्ष, दिवस – दिन, समुद्र – सागर, पाणी – जल

प्रश्न-  विरुद्धार्थी शब्द लिहा.

पूर्वी – हल्ली, शंका – खात्री, आधी – नंतर, आवड – नावड, आनंद – दुःख,  समाधान – असमाधान, ओळखी – अनोळखी.

प्रश्न- अनेकवचन लिहा.

हरिण – हरिणे , गोष्ट -गोष्टी,  दगड – दगड.

प्रश्न- शब्दसमुहाचा वाक्यात उपयोग करा.

निरीक्षण करणे –

मनोजने काढलेल्या चित्रांचे  बाईनी निरीक्षण केले.

कुतूहल वाटणे-

प्राणिसंग्रहालयात कोणकोणते प्राणी पहायला मिळतील याचे शरदला कुतूहल वाटले.

Author: Active Guruji

Blogger

14 thoughts

  1. मला टेस्ट आवडली खूप छान टेस्ट आहे

  2. सरआपण प्रत्येक पाटावर आधारीत स्वाध्याय देता त्यामुळे मुले मनापासून तो सोडवतात खुप छान उपक्रम आहे

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.