1ली,मराठी | आकारिक चाचणी 1 | Open book Test

घटक चाचणी -1

1ली-मराठी,
गुण-20

Author: Active Guruji

Blogger

5 thoughts

  1. मुलांना अभ्यास करायला आवडेल असे माध्यम आहे

  2. लहान मुलांना विषयाची आवड निर्माण करण्यासाठी खूप छान चाचणी आहे

  3. लहान मुलांना प्रोत्साहन करण्यासाठी खूप छान चाचणी आहे.

आपल्या अनमोल प्रतिक्रियेबद्दल आभार.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.