2री | मराठी , आकारिक चाचणी 1 | Open book Test

2री

मराठी ,मनोरंजक टेस्ट

घटक चाचणी 1

Author: Active Guruji

Blogger

6 thoughts

  1. सबमिट केल्यावर सफेद (white) पेज का येत आहे स्कोर पण नाही दिसत

  2. चाचणी सबमिट केल्यावर काऊ दिसत नाही , फक्त white page दिसते

आपल्या अनमोल प्रतिक्रियेबद्दल आभार.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.