प्राण्यांचे स्नेहसंमेलन, (Get together of animals) | 1ली, बालभारती भाग 3

प्राण्यांचे स्नेहसंमेलन

1ली, बालभारती भाग 3,

नवीन अभ्यासक्रम,पान-80,81

चला शिकूया-

गायन, वादन, नृत्य यांचा आनंद घेणे.

प्राण्यांचे स्नेहसंमेलन पाहूया-

डफ वाजवणारा-घोडा
टाळ वाजवणारी-खारुताई
तबला वाजवणारा-माकड
गीत गाणारे-गाढव,पोपट,कोकिळा
कार्यक्रम बघणारे-जिराफ,अस्वल

Trace the animal’s dotted body parts and colour them.(प्राण्यांच्या शरीराचे ठिपक्यांचे अवयव गिरव आणि रंगव.)

Let’s learn :-
About animal’s body parts.

मराठी व सेमी माध्यम

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 बालभारती भाग 1 क्लिक करा
2 बालभारती भाग 2 क्लिक करा
3 बालभारती भाग 3 क्लिक करा
4 बालभारती भाग 4 क्लिक करा
5 गणित (सेमी इंग्रजी) क्लिक करा
6 जुना अभ्यासक्रम क्लिक करा
पहिलीच्या विषयानुसार,
अध्ययन निष्पती – येथे क्लिक करा 
या पाठ्यपुस्तकाचे एकूण चार भाग असून प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र पाठ्यपुस्तक आहे. विदयार्थ्यांना एकावेळी एकाच भागाच्या पाठ्यपुस्तकाचे अध्ययन करायचे असल्याने विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी होणार आहे.

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.