अर्थपूर्ण वाक्य तयार करूया | 1ली, बालभारती भाग 2

अर्थपूर्ण वाक्य तयार करूया

Let’s make meaningful sentences.

1ली, बालभारती भाग 2

नवीन अभ्यासक्रम,पान-80

चला शिकूया-
अर्थपूर्ण वाक्ये तयार करून लिहिता व वाचता येणे.

अमन शाळेत गेला.

ताई घरी ये.

दादा जोरात पडला.

पाऊस रिमझिम आला.

रफीक जेवण कर.

सुजय घरी गेला.

मराठी व सेमी माध्यम

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 बालभारती भाग 1 क्लिक करा
2 बालभारती भाग 2 क्लिक करा
3 बालभारती भाग 3 क्लिक करा
4 बालभारती भाग 4 क्लिक करा
5 गणित (सेमी इंग्रजी) क्लिक करा
6 जुना अभ्यासक्रम क्लिक करा
पहिलीच्या विषयानुसार,
अध्ययन निष्पती – येथे क्लिक करा 
या पाठ्यपुस्तकाचे एकूण चार भाग असून प्रत्येक भागासाठी स्वतंत्र पाठ्यपुस्तक आहे. विदयार्थ्यांना एकावेळी एकाच भागाच्या पाठ्यपुस्तकाचे अध्ययन करायचे असल्याने विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी होणार आहे.

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.