माझा भारत | 1ली,मराठी

माझा भारत

१.आपल्या देशाचे नाव सांग.

उत्तर-आपल्या देशाचे नाव भारत आहे.

२.भारताचा राष्ट्रीय पक्षी कोणता?

उत्तर-मोर हा भारताचा राष्ट्रीय पक्षी आहे.

३.भारताची राजधानी कोणती?

उत्तर-दिल्ली ही भारताची राजधानी आहे.

४.भारताचा राष्ट्रध्वज कोणत्या रंगाचा आहे?

उत्तर-भारताचा राष्ट्रध्वज तिरंगी आहे.

५.वाचा.

१.भारताचा राष्ट्रध्वज – तिरंगा

.भारताचा पक्षी – मोर

३.भारताचा प्राणी – वाघ

४.भारताचा पर्वत – हिमालय

५.भारताची राजधानी – दिल्ली

Author: Active Guruji

Blogger

2 thoughts

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.