दशकाची ओळख ,Introduction of tens | 1ली, बालभारती भाग 2

दशकाची ओळख

1ली, बालभारती भाग 2

Introduction of tens

चला शिकूया-
९ आणि १ मिळून होतात १० हे समजणे.
९ नंतर क्रमाने येणारी पुढची संख्या १० आहे हे समजणे.
दशक व एकक ही संकल्पना स्पष्ट होणे.

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.