नववी गणित भाग 2 टेस्ट

नववी गणित भाग 2 टेस्ट

अ.क्र घटकांचे नाव टेस्ट लिंक
1 भूमितीतील मूलभूत संबोध क्लिक करा
2 समांतर रेषा क्लिक करा
3 त्रिकोण क्लिक करा
4 त्रिकोण रचना क्लिक करा
5 चौकोन क्लिक करा
6 वर्तुळ क्लिक करा
7 निर्देशक भूमिती क्लिक करा
8 त्रिकोणमिति क्लिक करा