Online GK | प्रज्ञावंत टेस्ट | quizzes-22

Online GK Quiz

सामान्यज्ञान प्रश्नमंजुषा टेस्ट

प्रज्ञावंत टेस्ट-22

कोण बनेल प्रज्ञावंत -15 प्रश्न असून प्रत्येकी २ गुण आहेत. मनोरंजक व ज्ञानरचनावादावर आधारित टेस्ट

मनोरंजक सामान्यज्ञान प्रश्नमंजुषा -online Gk

30 गुणांची brain wash टेस्ट आहे. बुद्धीला खुराक मिळेल.

Author: Active Guruji

Blogger

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.