माझे पान (My Page) | | 1ली,बालभारती 4

माझे पान (My Page) 1ली,बालभारती 4 मनोरंजक टेस्ट सोडवा… मराठी व सेमी माध्यम क्र घटकाचे…

रस्त्यावरील सुरक्षितता (Road Safety) | 1ली,बालभारती 4

रस्त्यावरील सुरक्षितता (Road Safety) 1ली,बालभारती 4 चला शिकूया. रहदारीचे नियम समजून घेणे. रहदारीच्या नियमांचे पालन…

नैसर्गिक घडामोडी,Natural Phenomena,1ली,बालभारती 4

नैसर्गिक घडामोडी (Natural Phenomena) 1ली,बालभारती 4 चला शिकूया. चित्र पाहा आणि ओळख. (Look at the…

कार्यजगत (World of Work) | 1ली,बालभारती 4

कार्यजगत (World of Work) 1ली,बालभारती 4 चला शिकूया. परिसरातील विविध लहान लहान उद्योगांची माहिती घेणे.…

आपल्या परिसराची ओळख | 1ली,बालभारती 4

आपल्या परिसराची ओळख 1ली,बालभारती 4 चला शिकूया. परिसरातील भाजीबाजार, बँक, दवाखाना, दुकाने इत्यादींची माहिती होणे.aplya…

Small and Capital Letters (लहान व मोठी अक्षरे) | 1ली,बालभारती 4

Small and Capital Letters (लहान व मोठी अक्षरे) 1ली,बालभारती 4 Let’s learn : To identify…

उपयोगी फोन नंबर,Useful phone numbers |1ली,बालभारती 4

उपयोगी फोन नंबर (Useful phone numbers) 1ली,बालभारती 4 चला शिकूया :- महत्त्वाचे संपर्क क्रमांक सांगता…

Riddle – Tell who am I ? कोडे | 1ली,बालभारती 4

Riddle – Tell who am I ? कोडे 1ली,बालभारती 4 Let’s learn : To ask…

Let’s talk. (चला बोलूया.) | 1ली,बालभारती 4

Let’s talk. (चला बोलूया.) 1ली,बालभारती 4 Let’s learn : To ask questions and respond accordingly.…

घटनाक्रम (Sequence of Events) | 1ली,बालभारती 4

घटनाक्रम (Sequence of Events) 1ली,बालभारती 4 चला शिकूया :- चित्रांवरून घटनाक्रम ठरवता येणे. चित्रांवरून घटनेचे…

कमी वेळ-जास्त वेळ | 1ली,बालभारती 4, मराठी

कमी वेळ-जास्त वेळ (Less time-More time) 1ली,बालभारती 4 चला शिकूया :- कमी वेळ लागेल की…

डावा-उजवा (Left-Right) | 1ली,बालभारती 4

डावा-उजवा (Left-Right) 1ली,बालभारती 4 चला शिकूया :- निरीक्षणाने डावा-उजवा ओळखता येणे व व्यवहारात हे शब्द…

जड-हलका (Heavy-Light) | 1ली,बालभारती 4

जड-हलका (Heavy-Light) 1ली,बालभारती 4 चला शिकूया :- निरीक्षणाने जड-हलका (Heavy-Light) ओळखता येणे व व्यवहारात हे…

रुंद-अरुंद, Broad-Narrow | 1ली,बालभारती 4

रुंद-अरुंद,Broad-Narrow 1ली,बालभारती 4 चला शिकूया :- निरीक्षणाने रुंद-अरुंद ओळखता येणे व व्यवहारात हे शब्द समजपूर्वक…

उंच-ठेंगणा (Tall-Short) | 1ली,बालभारती 4

उंच-ठेंगणा (Tall-Short) 1ली,बालभारती 4 चला शिकूया :- निरीक्षणाने उंच-ठेंगणा ओळखता येणे व व्यवहारात हे शब्द…