1.बलसागर भारत होवो | 6वी मराठी-टेस्ट

1.बलसागर भारत होवो

6वी मराठी-टेस्ट

Author: Active Guruji

Blogger

45 thoughts

  1. खूप छान होती प्रश्न अगदी सोपी , आणि सुटसुटीत ,आणि परत लिहायचं कामं नव्ह्त् त्यामुळे कंटाळाहि आला नाही खूप मज्या आली सोडविताना अगदी सोपी गेली परत अशीच प्रश्न सोडवायला द्या खूप सोप्पी होती. , ध्य्न्यवाद् 🙏🙏🤗

  2. छान आणि सोपी होती

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.