चौथी परिसरअभ्यास भाग-1 टेस्ट

चौथी परिसरअभ्यास भाग-1

क्र घटकाचे नाव लिंक
1 प्राण्यांचा जीवनक्रम क्लिक करा
2 सजीवाचे परस्परांशी नाते क्लिक करा
3 साठवण पाण्याची क्लिक करा
4 पिण्याचे पाणी क्लिक करा
5 घरोघरी पाणी क्लिक करा
6 आहारातील विविधता क्लिक करा
7 आहाराची पौष्टिकता क्लिक करा
8 मोलाचे अन्न क्लिक करा
9 हवा क्लिक करा
10 वस्त्र क्लिक करा
11 पाहू शरीराच्या आत क्लिक करा
12 छोटे आजार,घरगुती उपचार क्लिक करा
13 दिशा व नकाशा क्लिक करा
14 नकाशा आणि खुणा क्लिक करा
15 माझा जिल्हा माझे राज्य क्लिक करा
16 दिवस व रात्र क्लिक करा
17 माझी जडणघडण क्लिक करा 
18 कुटुंब आणि शेजारात होणारे बदल क्लिक करा
19 माझी आनंददायी शाळा क्लिक करा
20 माझी जबाबदारी आणि संवेदनशीलता क्लिक करा
21 समूहजीवनासाठी व्यवस्थापन क्लिक करा
22 वाहतूक आणि संदेशवहन क्लिक करा
23 नैसर्गिक आपत्ती क्लिक करा
24 आपण परिसर धोक्यात आणत आहोत? क्लिक करा
25
26
27
28
29
30