पहिली अध्ययन निष्पत्तीवर आधारित प्रश्नपत्रिका

इयत्ता पहिलीसाठी अध्ययन निष्पत्तीवर आधारित प्रश्नपत्रिका सन २०१९-२० साठी आपणाला उपलब्ध करून देत आहोत.सदर प्रश्नपत्रिका कोणत्याही शासकीय यंत्रणेचा भाग नसून विद्यार्थी,शिक्षक यांना मार्गदर्शक शैक्षणिक साहित्य म्हणून वापरता येतील.                                                          आकारिक चाचणी १ प्रश्नपत्रिका 

अनु.

विषय

प्रश्नपत्रिका

 

मराठी 

Download

 

गणित 

Download

 

गणितसेमी 

Download

 

इंग्रजी

Download

आकारिक चाचणी २ नमुना प्रश्नपत्रिका 

अनुक्रमणिका  विषय सेट १ 
१  मराठी  Download
२  गणित  Download
३  गणित-सेमी  Download
४  इंग्रजी Download

प्रश्नपत्रिका सेट- २ डाऊनलोड लिंक

https://drive.google.com/open?id=1QFhaXECRPYoB0Y8rFUx5jq0zXV8pb8L9

प्रश्नपत्रिका सेट ३ डाऊनलोड लिंक

https://drive.google.com/file/d/1NJT9r6NRpItou-QZQApJ4NfKsmZXU6g_/view?usp=sharing

प्रथम सत्र संकलित नमुना प्रश्नपत्रिका

अनु.  विषय Drive Link Download
१  मराठी  Download Download
२  गणित  Download Download
३  गणित-सेमी  Download Download
४  इंग्रजी Download Download

प्रश्नपत्रिका सेट 2

मराठी माध्यम-निर्मिती शिक्षकमित्र अ. नगर

https://drive.google.com/file/d/1SPOhesPDvoiVtRkcyW5uHj6qa8XVHRtA/view?usp=drivesdk

पहिली ते चौथी सेमी

https://drive.google.com/file/d/1dQLV3FgMBMUZemy-UXrQhIx25O04MYzp/view?usp=drivesdk

द्वितीय सत्र संकलित नमुना प्रश्नपत्रिका

अनु. विषय सेट १ सेट २
१  मराठी  Download Download
२  गणित  Download Download
३  गणित-सेमी  Download Download
४  इंग्रजी Download Download
कला,कार्या.व शा.शि. Download

प्रश्नपत्रिका सेट-३

मराठी माध्यम डाऊनलोड

सेमी गणित डाऊनलोड

Author: Active Guruji

Blogger

3 thoughts

  1. इयत्ता 1ली ते 4 थी च्या नमुना प्रश्नपत्रिका अतिशय मार्गदर्शन पर आहेत.
    इयत्ता 5 वी ते 8 वी साठी. नाहीत का?

आपल्या प्रतिक्रिया लिहा.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.