18.अवकाश निरीक्षण : दुर्बिणी | 9वी ,विज्ञान व तंत्रज्ञान

18.अवकाश निरीक्षण : दुर्बिणी 9वी ,विज्ञान व तंत्रज्ञान टेस्ट Loading…

17.जैवतंत्रज्ञानाची ओळख | 9वी ,विज्ञान व तंत्रज्ञान

17.जैवतंत्रज्ञानाची ओळख 9वी ,विज्ञान व तंत्रज्ञान Online Test Loading…

13.कार्बनःएक महत्वाचे मूलद्रव्य | 9वी ,विज्ञान आणि तंत्रज्ञान

13.कार्बनःएक महत्वाचे मूलद्रव्य नववी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान Loading…

14.पदार्थ आपल्या वापरातील | 9वी, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान

14.पदार्थ आपल्या वापरातील 9वी, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान Loading…

16.आनुवंशिकता व परिवर्तन | 9वी, विज्ञान व तंत्रज्ञान

16.आनुवंशिकता व परिवर्तन 9वी, विज्ञान व तंत्रज्ञान Loading…

15.सजीवांमधील जीवन प्रक्रिया | 9वी ,विज्ञान व तंत्रज्ञान

15.सजीवांमधील जीवन प्रक्रिया 9वी ,विज्ञान व तंत्रज्ञान मनोरंजक टेस्ट सोडवा… Loading…

10-माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान: प्रगतीची नवी दिशा ,नववी | विज्ञान

10) माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान: प्रगतीची नवी दिशा इयत्ता- नववी विषय- विज्ञान आणि तंत्रज्ञान Loading…

11-प्रकाशाचे परावर्तन | 9वी ,विज्ञान व तंत्रज्ञान

11-प्रकाशाचे परावर्तन 9वी ,विज्ञान व तंत्रज्ञान Loading…

12-ध्वनीचा अभ्यास | नववी ,विज्ञान आणि तंत्रज्ञान

12) ध्वनीचा अभ्यास इयत्ता नववी विषय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान Loading…

2.4-Please Listen! | 9वी , इंग्रजी,Online Test

2.4-Please Listen! 9वी , इंग्रजी,Online Test मनोरंजक टेस्ट सोडवा…. Loading…

A Play | 9वी , इंग्रजी,Online Test

A Play 9वी , इंग्रजी, मनोरंजक टेस्ट सोडवा,,,,Online Test Loading…

Coromandel fishers | 9वी , इंग्रजी,Online Test

Coromandel fishers 9वी , इंग्रजी, मनोरंजक टेस्ट,Online Test Loading…

Mark tween | 9वी ,इंग्रजी,Online Test

Mark tween 9वी ,इंग्रजी, मनोरंजक टेस्ट ,Online Test Loading…

1.Basic concept in Geometry | 9वी ,गणित सेमी-2

1.Basic concept in Geometry | 9वी ,गणित सेमी-2 मनोरंजक टेस्ट सोडवा….. Loading…

2.Parellal lines | 9वी ,गणित सेमी-2

2.Parellal lines 9वी ,गणित सेमी-2 मनोरंजक टेस्ट सोडवा…. Loading…